Aktuellt

Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Stockholm den 21 mars 2019

Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Stockholm torsdagen den 21 mars kl. 14.00-17.00. För mer information se inbjudan och anmälningsformulär här: Anmälan till...
Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Lund den 15 mars 2019

Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Lund fredagen den 15 mars kl. 14.00-17.00. För mer information se inbjudan och anmälningsformulär här: Anmälan till...
Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Göteborg den 14 mars 2019

Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Göteborg torsdagen den 14 mars kl. 15.00-18.00. För mer information se inbjudan och anmälningsformulär här: Anmälan till...
Remissförslag

Prövningstillstånd avseende fråga om jäv samt entledigande av styrelseledamöter

HFD PT Ö 3474/18. Prövningstillståndet avser fråga om jäv samt entledigande av styrelseledamöter.
Läsa

Ny dom avseende frågan om vilken prövning en registreringsmyndighet ska göra vid anmälan av...

HFD dom den 10 september 2018, mål nr 2345-17

Ny dom angående frågan om rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd

Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 10 september 2018, mål nr 2345-17. Domen berör frågan om rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd enligt 62 kap...
Årsrapport

Protokoll årsmöte 2018

Protokollet från årsmötet 2018 finner du här Årsmöte 2018
Årsrapport

Årsredovisning 2017

Här finner du årsredovisning för 2017.

Årsmöte 2018

Onsdagen den 2 maj 2018 kl. 16.00–18.00 ca Plats: Ersta hotell & konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Konferenslokal Bringsalen   PROGRAMPUNKTER Årsmöte Donationsförordningen och forskningsfinansiering Frågor om vad som kan vara...
Remissförslag

Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94)

Föreningen Stiftelser i Samverkan har avlämnat ett remissyttrande till betänkandet Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna (SOU 2017:94). Du finner föreningens remissyttrande här.

Ny studie om villkoren för Europas stiftelser

DAFNE (Donors and Foundations Network Europe) och EFC (European Foundation Center) har kommit med en ny rapport om villkoren för Europas stiftelser. Rapporten är...

Donationsförordningen och forskningsfinansiering – ny rapport från Entreprenörskapsforum

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, författad av Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet, görs en genomgång av donationsförordningens regler...
Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Göteborg 20 februari 2018

Inbjudan till medlemsmöte i Göteborg 20 februari Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Göteborg tisdagen den 20 februari kl. 16.00-19.00. Programmet innehåller bland...
Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Stockholm 14 februari

Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Stockholm onsdagen den 14 februari kl. 16.00-19.00. Programmet innehåller bland annat placeringsreglementet ur styrelsens perspektiv, redovisningsreglerna...
Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Lund 7 februari

Inbjudan till medlemsmöte i Lund 7 februari Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Lund onsdagen den 7 februari kl. 15.00-18.00. Se bifogad inbjudan...
Föreläsning

Medlemsmöten i Stiftelser i Samverkan

Medlemsmöten i Stiftelser i Samverkan Stiftelser i Samverkan kommer hålla medlemsmöten i Stockholm, Göteborg och Lund i början på nästa år. Vid mötena kommer några...
Remissförslag

Avkastningsstiftelser tillämpning av K2 – artikel på FARs hemsida

Frågan om stiftelsers val av K-regelverk för upprättande av årsredovisningarna för 2017 har diskuterats mycket under hösten. Med anledning av detta har FAR ställt...
Arkiv

Lag om registrering av verklig huvudman

Lagen (2017:631) om registrering av verklig huvudman träder i kraft den 1 december 2017 och omfattar även stiftelser. Lagen syftar till att förhindra penningtvätt...
Arkiv

Dom om styrelsearvoden

HFD slog i dom (mål nr 278-17) den 20 juni 2017 fast att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst och att uppdragsgivande...

Nordic Foundation Network Meeting 2017 in Copenhagen

The Nordic Network Meeting 2017 will be held the 26th to the 27th of October in Copenhagen. The theme: The Nordic welfare states form a unique...

Presentation från årsmötet 2017

Du finner presentationerna från årsmötet 2017 här Presentationer årsmöte 2017

Årsmöte 2017

Föreningen Stiftelser i Samverkan höll årsmöte onsdagen den 26 april i Setterwalls Advokatbyrå lokaler.   HANDLINGAR Dagordningen finner du här: Kallelse till årsmöte 170426 Årsberättelsen och revisionsberättelsen finner du här: Verksamhetsberättelse 2016 Presentationerna...

Stiftelseseminarium i Lund 27 mars 2017

Stiftelser i Samverkan höll ett välbesökt medlemsmöte i Lund den 27 mars 2017 kl. 15.00-18.00 på Pufendorfinstitutet. Några av presentationerna från mötet finner du här: SiS medlemsmöte Lund...
Remissförslag

Nyheter i årsredovisningslagen 2016

Med anledning av ett nytt EU-direktiv för årsredovisning och koncernredovisning har årsredovisningslagen (ÅRL) ändrats. Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas...
Remissförslag

Synpunkter på förslaget till bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens...

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas...