Kartläggning av europeisk stiftelserätt

DAFNE (Donors and Foundations Network Europe) har tillsammans med EFC (European Foundation Center) genomfört en kartläggning av europeisk stiftelserätt där SIS har medverkat. Undersökningen koordinerades av Dr. Oonagh Breen och ni finner hennes presentation av studien samt länkar till landsprofilerna här.