test
Start Arbetsgrupper Forskning och internationellt

Forskning och internationellt

Arbetsgruppen för forskningsfrågor och internationella frågor följer praxisutvecklingen, har fortlöpande kontakter med lagstiftande instanser samt bevakar eller besvarar remisser inom respektive område.

Ledamöter

Stefan Einarsson
Ingrid Sundström

Remissvar

Övrigt

I samband med finansieringen av externt finansierad forskning vid universitet och högskolor har det under de senaste decennierna talats om overheadkostnader, OH-påslag,  omkostnadspålägg eller indirekta kostnader och lokalkostnader.

Efter diskussion i styrelsen för Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) har blivit beslutat att skriva denna lägesbeskrivning. Saken är att potentiella finansiärer fortfarande kontaktar SiS och berättar att de avstår från att ge forskningsbidrag på grund av svårigheter att finna lösningar på de indirekta kostnadernas storlek. Här ges en del synpunkter på hur man som finansiär kan agera.

Forskning - Aktuellt