Start Arbetsgrupper Civilrätt

Civilrätt

Arbetsgruppen för civilrättsliga frågor följer praxisutvecklingen och besvarar remisser inom gruppens område.

Ledamöter
Ingmarie Severien (sammankallande)
Yngve Kihlström
Camilla Lagerling
Brita Löfgren Lewin
Katarina Olsson
Lorentz Reige

Remissvar

Intressanta rättsfall

Civilrätt - Aktuellt