Arbetsgrupper

Styrelsen har inrättat arbetsgrupper för att på ett bättre och mer effektivt sätt utnyttja den specialistkompetens som finns inom medlemskretsen. Arbetsgrupperna följer praxisutvecklingen, har fortlöpande kontakter med lagstiftande instanser samt bevakar eller besvarar remisser inom respektive område. Idag finns fyra arbetsgrupper: