Medlemsmöten

Föreningen anordnar minst två medlemsmöten per år. Vid dessa möten håller någon ledamot i styrelsen eller någon inbjuden gäst ett föredrag över ett aktuellt ämne som är av särskilt intresse för stiftelser.

Föreläsning

Medlemsmöte i Stockholm den 21 mars 2019

Stiftelser i Samverkan höll medlemsmöte i Stockholm torsdagen den 21 mars kl. 14.00-17.00. För mer information se inbjudan: Inbjudan till medlemsmöte i Stockholm
Föreläsning

Medlemsmöte i Lund den 15 mars 2019

Stiftelser i Samverkan bjöd in till medlemsmöte i Lund fredagen den 15 mars kl. 14.00-17.00. För mer information se inbjudan här: Inbjudan till medlemsmöte...
Föreläsning

Medlemsmöte i Göteborg den 14 mars 2019

Stiftelser i Samverkan bjöd in till medlemsmöte i Göteborg torsdagen den 14 mars kl. 15.00-18.00. För mer information se inbjudan här: Inbjudan till medlemsmöte...
Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Göteborg 20 februari 2018

Inbjudan till medlemsmöte i Göteborg 20 februari Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Göteborg tisdagen den 20 februari kl. 16.00-19.00. Programmet innehåller bland...
Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Stockholm 14 februari

Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Stockholm onsdagen den 14 februari kl. 16.00-19.00. Programmet innehåller bland annat placeringsreglementet ur styrelsens perspektiv, redovisningsreglerna...
Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Lund 7 februari

Inbjudan till medlemsmöte i Lund 7 februari Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Lund onsdagen den 7 februari kl. 15.00-18.00. Se bifogad inbjudan...
Föreläsning

Medlemsmöten i Stiftelser i Samverkan

Medlemsmöten i Stiftelser i Samverkan Stiftelser i Samverkan kommer hålla medlemsmöten i Stockholm, Göteborg och Lund i början på nästa år. Vid mötena kommer några...

Stiftelseseminarium i Lund 27 mars 2017

Stiftelser i Samverkan höll ett välbesökt medlemsmöte i Lund den 27 mars 2017 kl. 15.00-18.00 på Pufendorfinstitutet. Några av presentationerna från mötet finner du här: SiS medlemsmöte Lund...
Investeringar

Hållbara investeringar 2015

Stiftelser i Samverkan bjöd in till ett välbesökt medlemsmöte vid vilket Åke Iverfeldt, VD för MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, diskuterade frågor kring...
Föreläsning

Stiftelseseminarium i Lund

Föreningen Stiftelser i Samverkan höll ett stiftelseseminarium där föreningen belyste aktuella frågor inom stiftelseområdet och även presenterade föreningens verksamhet inom olika områden. Tid Tisdagen den 3 mars 2015 Plats Pufendorfinstitutet,...
Föreläsning

Stiftelsernas skattedag 2014

För andra gången anordades Stiftelsernas skattedag. Många upplever stiftelsebeskattningen som svårtillämpad och SiS belyste några av dessa frågor. Utgångspunkten var gällande lagstiftning. Tid Tisdagen den 1 april 2014 kl....
Årsmöte

Stiftelser i Samverkan och Skatteverket anordnade Stiftelsernas skattedag 

För första gången anordades Stiftelsernas skattedag i samverkan mellan Stiftelser i Samverkan och Skatteverket. Många upplever stiftelsebeskattningen som svårtillämpad. Tillsammans tog vi upp några...
Föreläsning

Aktuella frågor på stiftelseområdet och speciellt FATCA 2012

Annica Woods, skattejurist på Handelsbanken, beskrev FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, och hur det kan komma att påverka svenska stiftelser. Vidare behandlades ett...
Föreläsning

Forskning och forskningsfinansiering sett från en stiftelses perspektiv

Stiftelser i Samverkan höll ett välbesökt medlemsmöte den 15 september 2011 på temat forskning och forskningsfinansiering sett från en stiftelses perspektiv Programpunkter Aktuell forskningspolitik — från...
Möte

Revisorns roll i stiftelsen

Den 25 november höll Stiftelser i Samverkan ett medlemsmöte på temat revisorns roll i stiftelsen. Vid mötet medverkade Birgitta Bjelkberg, auktoriserad revisor från PwC...