Kallelse till ordinarie föreningsmöte i Stiftelser i Samverkan

Föreläsning

Styrelsen har beslutat att ordinarie föreningsmöte 2023 liksom föregående år ska genomföras utan medlemmarnas fysiska närvaro på så sätt att medlemmarna får utöva sin rösträtt vid mötet genom att besvara ett elektroniskt formulär vilket sänds med epost.

Dagordning för det ordinarie årsmötet, årsberättelse och revisionsberättelse för 2022 finner du nedan. Valberedningens förslag framgår av det elektroniska formuläret.

Välkomna till ordinarie föreningsmöte 2023!

Dagordning årsmöte 2023

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2022

RB För Stiftelser i Samverkan