Dokumentation från medlemsmötet den 30 januari

Föreläsning

Program

Informationssäkerhet
Hur skyddar stiftelsen sig mot digitala bedrägerier och cyberbrott med avstamp
i verkliga och relevanta fall samt möjliga scenarios.
Informationssäkerhet i verkligheten
Checklista informationssäkerhet
Hanna Linderstål, CEO, Cyber Security Advisor

Ansökningar till stiftelser
Vilka utmaningar kan en stiftelse möta och vad är bra att tänka på i hanteringen av en ansökan om bidragsmedel, exempel på bedrägerier och reflektioner kring risker.
Ansökningar till stiftelser FVO
Linn Eriksson, Verksamhetschef på Föreningen FVO

En europeisk utblick och arbetet inom Philea
Philanthropy Europe Association, ett europeiskt ekosystem av stiftelser, filantropiska organisationer och nätverk, i vilket Stiftelser i Samverkan är medlem.
Europeisk utblick och arbetet inom Philea
Comparative Highlights of Foundation Laws
Stefan Einarsson, Styrelseledamot i Stiftelser i Samverkan