Kontakt

Styrelsen

Kerstin Fagerberg
Ordförande
SEB
Företag & Privatkunder
106 40 Stockholm
Göran Blomqvist
Riksbankens Jubileumsfond
Box 5675
114 86 Stockholm
Stefan Einarsson
Handelshögskolan i Stockholm
Box 6501
113 83 Stockholm
Katarina Olsson
Lunds Universitet
Juridicum
Box 207
221 00 Lund
Lynda Ondrasek Olofsson
Unum Tax
Mäster Samuelsgatan 1
11 44 Stockholm
Wilhelm Reuterswärd
Kassör
Bäddarö Gård 1
749 51 Grillby
Ingmarie Severien
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Ingrid Sundström
Box 160 66
103 22 Stockholm

Använd gärna formuläret nedan om du har en fråga till föreningen.

Kontakta oss
Förnamn
Efternamn

Föreningen Stiftelser i Samverkan
Box 3615
103 59 Stockholm