Aktiviteter

Remissförslag

Föreningen anordnar minst två medlemsmöten per år. Vid dessa möten håller någon ledamot i styrelsen eller någon inbjuden gäst ett föredrag över ett aktuellt ämne som är av särskilt intresse för stiftelser.

Föreningen bereds regelmässigt tillfälle att besvara remisser från Regeringskansliet och normgivare i frågor som rör stiftelser.

Inom styrelsen finns olika arbetsgrupper – bland annat för skattefrågor och redovisningsfrågor. Arbetsgruppen ska hålla sig informerad om vad som händer inom sitt speciella område till exempel genom att sammanträffa med företrädare för olika myndigheter och kan även agera som lobbyist.

Program 2024

30 januari, 16.30–19.00 med efterföljande mingel. Medlemsmöte i hybridformat, möjlighet att deltaga antingen på plats i Stockholm eller över videolänk.

28 maj, 15.00-16.00 ca. Årsmöte i hybridformat, möjlighet att deltaga antingen på plats i Stockholm eller över videolänk.

9 september, medlemsmöte i hybridformat. Tid och plats kommer inom kort.