Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissvar med anledning av SOU 2023:34 Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag

Med anledning av SOU 2023:34 Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag har Stiftelser i Samverkan inkommit med ett remissvar som du finner här.