Fastställt förhandsbesked avseende gåva från aktiebolag till välgörenhetsorganisation

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 4 april 2023 prövat frågan om en gåva från ett aktiebolag till välgörenhetsorganisationer i enlighet med 17 kap. 5 § aktiebolagslagen ska leda till att bolagets ägare utdelningsbeskattas. HFD konstaterar att de planerade förmögenhetsöverföringarna till olika välgörenhetsorganisationer inte kan motiveras utifrån bolagets verksamhet. De är med andra ord inte affärsmässigt motiverade. Vidare kan förmögenhetsöverföringarna inte jämställas med att en aktieägare överlåter sin rätt till utdelning. Det är fråga om en direkt överföring från bolaget till gåvomottagaren och enligt HFD ska aktieägaren utdelningsbeskattas för gåvorna.

Domen finns på följande länk: hfd-2023-not.-10.pdf (domstol.se)