HFD fastställer förhandsbesked om social hjälpverksamhet

Arkiv

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 5 maj 2023 fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. I domen konstaterar HFD att stiftelserna genom 2014 års lagstiftning har fått möjlighet att lämna stöd och hjälp till personer som tillhör en grupp som typiskt sett har ett socialt hjälpbehov, t.ex. personer med funktionsnedsättning, utan att det görs någon prövning av den enskilda mottagarens ekonomi. Enligt HFD avser de bidrag som är aktuella i målet den typen av stöd och hjälp. Bidragen omfattas därmed av ändamålet social hjälpverksamhet.

Domen finns på följande länk: 287-23.pdf (domstol.se)