Start Om oss Historik

Historik

Föreningen Stiftelser i Samverkan bildades 1989 av hovrättsrådet Lennart Frii, hovrättsassessor Henning Isoz och länsassessor Bo Lampa.

Lennart Frii hade i sitt arbete på finansdepartementet med frågor om kapitalplacering och kreditgarantier tagit del av ett utredningspapper om fonder. När han sedan fick frågan från en pappa till en sjuk pojke om det inte fanns fondmedel för att hjälpa svårt sjuka barn började Lennart fundera över alla dessa – för de flesta – okända givare som värnat om så många mänskliga behov och undrade om deras tankar vårdades väl.

Lennart besökte arkiv på kommuner och landsting och möttes av damm, oengagemang och ointresse av om donatorernas vilja fullföljdes. Detta ledde i sin tur till en debattartikel och en debattbok, Alla dessa fonder och stiftelser, som kom ut i mitten av 1980-talet. Reaktionerna på vad Lennart skrev och sa på tv och i radio var mångsidiga. Samlat visade erfarenheterna på behovet av att de som förvaltade medel som donerats samordnade och utnyttjade varandras kompetenser och skarpare tydliggjorde vilken genuin kraftkälla donationskapital är.

Lennart tog kontakt med Henning Isoz som var mycket positiv till tankarna på att bilda en förening. Henning skulle senare komma att arbeta fram 1995 års stiftelselag. Lennart och Henning bokade in ett möte och kallade Bo Lampa till mötet. Även Bo hade, som ansvarig för stiftelsetillsynen i Stockholms län, sett behovet av samordning. Vid mötet som ägde rum på ett hotell i närheten av Rosenbad i Stockholm den 11 september 1989 bildades Föreningen Stiftelser i Samverkan.

Föreningen hade under de första åren endast ett tiotal medlemmar. Under 2000-talet började dock antalet medlemmar successivt att öka och idag har föreningen drygt 250 medlemmar.

Föreningen fick under mitten av 1990-talet förtroende som remissinstans i lagstiftningsfrågor kring stiftelser. Föreningen är sedan 2011 medlem i nätverket Donors and Fundations Networks in Europe (DAFNE) och sedan 2021 i föreningen Philanthropy Europe Association (Philea) vilken bildades när DAFNE gick ihop med EFC.

Aktuellt