Medlem

Läsvärt

Invitation to launch of the “Comparative Highlights of Foundation Laws” publication. Please register here. Did you know that foundations can pursue only public-benefit purposes in Spain? Or that the Netherlands do not require a minimum capital to establish a foundation? Were you aware that political activities are taboo for Finnish foundations?...
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har publicerat en intressant rapport om Coronapandemins effekter på forskningsfinansieringen med fokus på privata forskningsstiftelser. Du finner rapporten här.
Föreläsning
SiS medlemsmöte 2021-03-22 - Aktuella frågeställningar på stiftelseområdet Redogörelse över aktuella frågor som föreningens arbetsgrupper arbetar med. Beskattning av stiftelser Martin Berglund, docent i finansrätt vid Uppsala Universitet, presenterade några slutsatser ur sin bok om beskattning av stiftelser. Kan man lita på en trust? Katarina Olsson, professor vid juridiska fakulteten vid Lunds Universitet, presenterade...
Tidningen Curie skriver om hur den ekonomiska krisen under pandemin påverkar stiftelsers finansiering av forskning. Artikeln läser du här.
Remissförslag

Översyn av stiftelselagen

Kammarkollegiet respektive Länsstyrelserna har lämnat in skrivelser till Justitiedepartementet, med hemställan om en översyn av stiftelselagen. Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en översyn av stiftelselagen. SiS har även...

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har mer än 300 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt