Medlem

Läsvärt

Föreläsning
Medlemmarna i Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) kallas härmed till ordinarie föreningsmöte den 28 maj 2024. Tid och plats Tisdagen den 28 maj kl. 15.00-16.00 cirka. Föreningsmötet genomförs i hybridform och medlem har möjlighet att delta fysiskt på plats eller via videolänk. Vid fysiskt deltagande vid föreningsmötet är adressen SEB, Kungsträdgårdsgatan 8 i...
Föreläsning
Program Informationssäkerhet Hur skyddar stiftelsen sig mot digitala bedrägerier och cyberbrott med avstamp i verkliga och relevanta fall samt möjliga scenarios. Informationssäkerhet i verkligheten Checklista informationssäkerhet Hanna Linderstål, CEO, Cyber Security Advisor Ansökningar till stiftelser Vilka utmaningar kan en stiftelse möta och vad är bra att tänka på i hanteringen av en ansökan om bidragsmedel, exempel på...
Med anledning av SOU 2023:34 Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag har Stiftelser i Samverkan inkommit med ett remissvar som du finner här.
Föreläsning
Stiftelser i Samverkan höll ett välbesökt medlemsmöte i hybridformat på temat ”Best practise” i styrelsearbetet samt Ändamålsuppfyllelse och kapitalförvaltning hos Grant Thornton. Se bilder från presentationerna här Nyheter från föreningens arbetsgrupper                                     ...
What are key drivers of change, disruptions and critical uncertainties impacting society and philanthropy in the long-term? What internal risks and opportunities does philanthropy need to be aware of? What are future societal changes where philanthropy’s action will be needed today and tomorrow? What does futures philanthropy look like? These...

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har mer än 300 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt