Medlem

Läsvärt

Föreläsning
Styrelsen har beslutat att ordinarie föreningsmöte 2023 liksom föregående år ska genomföras utan medlemmarnas fysiska närvaro på så sätt att medlemmarna får utöva sin rösträtt vid mötet genom att besvara ett elektroniskt formulär vilket sänds med epost. Dagordning för det ordinarie årsmötet, årsberättelse och revisionsberättelse för 2022 finner du nedan. Valberedningens...
Arkiv
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 5 maj 2023 fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. I domen konstaterar HFD att stiftelserna genom 2014 års lagstiftning har fått möjlighet att lämna stöd och hjälp till personer som tillhör en grupp som typiskt sett har ett socialt hjälpbehov, t.ex. personer med funktionsnedsättning, utan...
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 4 april 2023 prövat frågan om en gåva från ett aktiebolag till välgörenhetsorganisationer i enlighet med 17 kap. 5 § aktiebolagslagen ska leda till att bolagets ägare utdelningsbeskattas. HFD konstaterar att de planerade förmögenhetsöverföringarna till olika välgörenhetsorganisationer inte kan motiveras utifrån bolagets verksamhet. De...
Digitalt medlemsmöte 29 november kl 15.00-17.00 Vad är sund kapitalförvaltning för stiftelser? Inger Julie Aasland, senior rådgivare på finansmarknadsavdelningen på finansdepartementet i Norge, la i somras fram sina avhandling i vilken hon identifierar fem huvudpunkter för att stödja en sund kapitalförvaltning. Inger Julie redogöra för några av sina slutsatser. Aktuellt på stiftelseområdet Föreningens...
Föreläsning
Digitalt medlemsmöte måndagen den 14 mars 2022 kl. 15.00–17.00 Underlag från medlemsmötet Information från föreningens arbetsgrupper Förmåner, representation och resor med Marie Enander Program Inledning Aktuellt på stiftelseområdet från föreningens arbetsgrupper * Att tänka på inför vårens styrelsemöten * Årsredovisning 2021 - Hur kan underteckningen ske? - När behöver informationen om ”väsentliga händelser” lämnas? * Mottagen utdelningsrätt – påverkar den...

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har mer än 300 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt