Medlem

Läsvärt

Digitalt medlemsmöte 29 november kl 15.00-17.00 Vad är sund kapitalförvaltning för stiftelser? Inger Julie Aasland, senior rådgivare på finansmarknadsavdelningen på finansdepartementet i Norge, la i somras fram sina avhandling i vilken hon identifierar fem huvudpunkter för att stödja en sund kapitalförvaltning. Inger Julie redogöra för några av sina slutsatser. Aktuellt på stiftelseområdet Föreningens...
Årsrapport
Stiftelser i Samverkan har hållit digitalt föreningsmöte och ni finner protokoll från mötet nedan. Protokoll ordinarie föreningsmöte SiS 2022-06-30.
Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) bildades 1989 och har till syfte att verka som en samlande kraft för det svenska stiftelseväsendet. Föreningen vill synliggöra stiftelsernas viktiga arbete för allmänheten, politiker samt myndigheter och andra organisationer. Föreningen ska även främja bildandet av nya stiftelser. Föreningen får regelmässigt tillfälle att besvara...
Föreläsning
Digitalt medlemsmöte måndagen den 14 mars 2022 kl. 15.00–17.00 Underlag från medlemsmötet Information från föreningens arbetsgrupper Förmåner, representation och resor med Marie Enander Program Inledning Aktuellt på stiftelseområdet från föreningens arbetsgrupper * Att tänka på inför vårens styrelsemöten * Årsredovisning 2021 - Hur kan underteckningen ske? - När behöver informationen om ”väsentliga händelser” lämnas? * Mottagen utdelningsrätt – påverkar den...
Remissförslag
Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande i årsredovisningslagen till när årsredovisningen är beslutad ska upphöra att gälla. Nämndens huvudförslag  innebär att årsredovisningen är avgiven när årsredovisningen är undertecknad....

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har mer än 300 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt