Medlem

Läsvärt

Föreläsning
Stiftelser i Samverkan höll ett välbesökt medlemsmöte i hybridformat på temat ”Best practise” i styrelsearbetet samt Ändamålsuppfyllelse och kapitalförvaltning hos Grant Thornton. Se bilder från presentationerna här Nyheter från föreningens arbetsgrupper                                     ...
What are key drivers of change, disruptions and critical uncertainties impacting society and philanthropy in the long-term? What internal risks and opportunities does philanthropy need to be aware of? What are future societal changes where philanthropy’s action will be needed today and tomorrow? What does futures philanthropy look like? These...
Årsrapport
Stiftelser i Samverkan har hållit digitalt föreningsmöte och ni finner protokoll från mötet nedan. Protokoll ordinarie föreningsmöte SiS 2023-06-14
Föreläsning
Styrelsen har beslutat att ordinarie föreningsmöte 2023 liksom föregående år ska genomföras utan medlemmarnas fysiska närvaro på så sätt att medlemmarna får utöva sin rösträtt vid mötet genom att besvara ett elektroniskt formulär vilket sänds med epost. Dagordning för det ordinarie årsmötet, årsberättelse och revisionsberättelse för 2022 finner du nedan. Valberedningens...
Arkiv
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 5 maj 2023 fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden. I domen konstaterar HFD att stiftelserna genom 2014 års lagstiftning har fått möjlighet att lämna stöd och hjälp till personer som tillhör en grupp som typiskt sett har ett socialt hjälpbehov, t.ex. personer med funktionsnedsättning, utan...

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har mer än 300 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt