Medlem

Läsvärt

Föreläsning
Vid mötet behandlades aktuella frågor med anledning av Corona-pandemin såsom fullföljd, minskade utdelningar och underteckning av årsredovisningen. Även aktuella domslut och ställningstaganden berördes. Underlag från mötet finner du här: presentation från medlemsmötet.
Tidningen Curie skriver om hur den ekonomiska krisen under pandemin påverkar stiftelsers finansiering av forskning. Artikeln läser du här.
Remissförslag

Översyn av stiftelselagen

Kammarkollegiet respektive Länsstyrelserna har lämnat in skrivelser till Justitiedepartementet, med hemställan om en översyn av stiftelselagen. Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en översyn av stiftelselagen. SiS har även...
TechSoup är en ideell organisation som ger stiftelser och föreningar tillgång till digitala plattformar, ofta till kraftigt rabatterade priser. Olika företag och andra organisationer donerar produkter och tjänster till stiftelser och föreningar och det TechSoup gör är att förmedla kontakten mellan ideella organisationer och företag som donerar digitala plattformar....

Föreningen

Stiftelser och enskilda personer kan vara medlemmar i Stiftelser i Samverkan. Föreningen har mer än 300 medlemmar. Bli medlem

Aktuellt