Den samlade kraften och mötesplatsen för svenska stiftelser. Välkommen att bli medlem!

Bli medlem i föreningen

Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS, är en samlande kraft för det svenska stiftelseväsendet. En sådan kraft behövs t.ex. i lagstiftningssammanhang och numera även ur ett europeiskt perspektiv. Det är också angeläget att stiftelsernas oegennyttiga arbete för det allmännas bästa lyfts fram, inte minst om vi vill öka antalet stiftelser i landet.

Läs mer om föreningen