Stiftelser i Samverkan höll medlemsmöte den 19 september

Föreläsning

Stiftelser i Samverkan höll ett välbesökt medlemsmöte i hybridformat på temat ”Best practise” i styrelsearbetet samt Ändamålsuppfyllelse och kapitalförvaltning hos Grant Thornton. Se bilder från presentationerna här Nyheter från föreningens arbetsgrupper                                                                                                                                                                                                                         

Program                 

15.30–16.00
Samling och kaffe

16.00–16.30
Inledning
Nyheter från föreningens arbetsgrupper

16.30–18.00
”Best practise” i styrelsearbetet

Del 1: Att tänka på före, under och efter styrelsesammanträdet – hur förbereder och genomför man det perfekta sammanträdet?

Del 2: Ändamålsuppfyllelse och kapitalförvaltning – styrelsens uppdrag och ansvar är att förvalta egendomen och se till att egendomen används för uppfyllande av ändamålet, men hur ska styrelsen prioritera mellan dessa uppdrag?

18.00–19.30 (ca)
Mingel med tilltugg

Varmt välkommen!
Styrelsen
Föreningen Stiftelser i Samverkan