GDPR

Information om Föreningen Stiftelser i Samverkans behandling av dina personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter (General Data Protection Regulation – GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Med GDPR förstärks rättigheterna för enskilda individer ytterligare genom strängare krav på behandlingen av personuppgifter.

För att Föreningen Stiftelser i Samverkan (Föreningen) ska kunna fullgöra sina skyldigheter genom att administrera ditt medlemskap eller ditt uppdrag som kontaktperson för en medlemsorganisation är det nödvändigt att vi kan samla in och behandla dina personuppgifter. Föreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i Föreningen. Personuppgifterna används för att skicka ut medlemsinformation, inbjudan till möten och fakturering avseende medlemsavgift. De personuppgifter du lämnade när du anmälde dig eller den organisation du representerar som medlem delas med vår administratör av medlemsregistret, redovisnings- och bokningsprogram.

Den som anmäler sig som medlem i Föreningen Stiftelser i Samverkan, org. nr 846002-6752, ger samtycke till behandling av följande personuppgifter under den tid som medlemskapet varar:

  • Förnamn och efternamn
  • Organisation – stiftelse/företag
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer

För ytterligare information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionens webbplats: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Om du har några frågor kring Föreningen Stiftelser i Samverkans behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på e-postadress ekonomi@stiftelserisamverkan.se.