Start DAFNE

DAFNE

Stiftelser i Samverkan är medlem i nätverket Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) vilket är ett nätverk bestående av tjugotalet europeiska medlemsorganisationer vilka samtliga arbetar för att lyfta fram och underlätta stiftelsers arbete.

DAFNE har tillsammans med European Foundation Centre (EFC) genomfört en studie av regelverken för stiftelser i de europeiska länderna. Studien ”Exploring Transparency and Accountability Regulation of Public-benefit Foundations in Europe” visar hur det står till med transparens och rapportering.

Aktuellt