Start Philea

Philea

Stiftelser i Samverkan är medlem i nätverket Philanthropy Europe Association vilket är ett nätverk bestående av tjugotalet europeiska medlemsorganisationer vilka samtliga arbetar för att lyfta fram och underlätta stiftelsers arbete.

Aktuellt