Stiftelser i Samverkan höll digitalt medlemsmöte måndagen den 22 mars kl 16.00

Föreläsning

SiS medlemsmöte 2021-03-22 – Aktuella frågeställningar på stiftelseområdet

Redogörelse över aktuella frågor som föreningens arbetsgrupper arbetar med.

Beskattning av stiftelser

Martin Berglund, docent i finansrätt vid Uppsala Universitet, presenterade några slutsatser ur sin bok om beskattning av stiftelser.

Kan man lita på en trust?

Katarina Olsson, professor vid juridiska fakulteten vid Lunds Universitet, presenterade sin studie av den anglosaxiska trusten ur ett svenskt perspektiv.

Svenska intressen är gränsöverskridande i en ökande utsträckning. Vi äger egendom utomlands. Vi bor utomlands. Vi har relationer till människor och egendom i andra länder. Ibland stöter vi då på en trust. Trusten framstår som märklig och främmande i vårt rättssystem. Ibland är trusten en motsvarighet till den svenska stiftelsen. Trusten är en rättslig struktur för förvaltning av egendom där äganderätten kan delas av flera personer under en tidsperiod. I den anglosaxiska världen liknar man ibland trusten med en schweizisk armékniv. Den har en mängd funktioner och är ett oumbärligt verktyg i många sammanhang. Trusten har stor ekonomisk, social, politisk och rättslig betydelse. Enorma värden förvaltas i truster. Man kan lita på en trust!”

Du finner delar av presentationsmaterialet från mötet finner du här: Medlemsmöte 210322