Stiftelser i Samverkan höll digitalt medlemsmöte om aktuella frågor på stiftelseområdet med anledning av Corona-pandemin

Föreläsning

Vid mötet behandlades aktuella frågor med anledning av Corona-pandemin såsom fullföljd, minskade utdelningar och underteckning av årsredovisningen. Även aktuella domslut och ställningstaganden berördes.

Underlag från mötet finner du här: presentation från medlemsmötet.