Medlemsmöten i Stiftelser i Samverkan

Föreläsning

Medlemsmöten i Stiftelser i Samverkan

Stiftelser i Samverkan kommer hålla medlemsmöten i Stockholm, Göteborg och Lund i början på nästa år. Vid mötena kommer några aktuella frågor på stiftelseområdet att beröras. Programmet kommer vara det samma på alla tre mötena och bland annat kommer placeringsreglementet ur styrelsens perspektiv att diskuteras, redovisningsreglerna i K2 och K3 kommer att belysas samt dataskyddsreglerna GDPR kommer att beröras. Så snart datum är bestämt för respektive ort lägger vi ut information om tid och plats.

Medlemsmöte i Lund 7 februari

Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Lund onsdagen den 7 februari kl. 15.00-18.00. Mötet kommer att hållas i Telaris, Juridiska fakulteten i Lund. Vid mötet kommer några aktuella frågor på stiftelseområdet att beröras. Bland annat kommer placeringsreglementet ur styrelsens perspektiv att diskuteras, redovisningsreglerna i K2 och K3 kommer att belysas samt dataskyddsreglerna GDPR kommer att beröras. Information om tid och plats för vårens medlemsmöten i Stockholm och Göteborg kommer inom kort.

Med detta vill vi alltså be dig reservera dagen och en formell inbjudan kommer att skickas ut under januari.

Med vänliga Hälsningar

Styrelsen i Stiftelser i Samverkan