Inbjudan till medlemsmöte i Stockholm 14 februari

Föreläsning

Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Stockholm onsdagen den 14 februari kl. 16.00-19.00. Programmet innehåller bland annat placeringsreglementet ur styrelsens perspektiv, redovisningsreglerna i K2 och K3 kommer att belysas samt dataskyddsreglerna GDPR att beröras. Se inbjudan för mer information.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Stiftelser i Samverkan