Stiftelser i Samverkan höll digitalt medlemsmöte den 14 mars

Föreläsning

Digitalt medlemsmöte måndagen den 14 mars 2022 kl. 15.00–17.00

Underlag från medlemsmötet

Information från föreningens arbetsgrupper
Förmåner, representation och resor med Marie Enander

Program

Inledning
Aktuellt på stiftelseområdet från föreningens arbetsgrupper
* Att tänka på inför vårens styrelsemöten
* Årsredovisning 2021
– Hur kan underteckningen ske?
– När behöver informationen om ”väsentliga händelser” lämnas?
* Mottagen utdelningsrätt – påverkar den fullföljdskravet?
* Delegationsproblematiken för anknutna stiftelser
* Pågående utredningar som berör stiftelser – en översikt

Bensträckare ca 15.45-15.55

Förmåner, representation och resor – ur ett skatterättsligt och anseenderiskperspektiv
– Vad bör stiftelsen tänka på för att undvika felaktig hantering?
Marie Enander, Ansvarig Förmåner & Representation
Skatterådgivare på KPMG