Inbjudan till medlemsmöte i Göteborg 20 februari 2018

Föreläsning

Inbjudan till medlemsmöte i Göteborg 20 februari

Stiftelser i Samverkan bjuder in till medlemsmöte i Göteborg tisdagen den 20 februari kl. 16.00-19.00. Programmet innehåller bland annat placeringsreglementet ur styrelsens perspektiv, redovisningsreglerna i K2 och K3 kommer att belysas samt dataskyddsreglerna GDPR att beröras. Se inbjudan för mer information.

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Stiftelser i Samverkan