Kammarrättsdom avseende avregistrering av stiftelse

Remissförslag

Kammarrätten har slagit fast att länsstyrelsens beslut att inte avregistrera en stiftelse ur stiftelseregistret i avsaknad av dom enligt 10 kap 5 § Stiftelselagen, var riktig. Detta trots att Kammarkollegiet bedömt att en giltig stiftelsebildning inte förelåg. Läs domen här.