Stiftelser i Samverkan har lämnat synpunkter på Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken)

Årsrapport

Med anledning av Bokföringsnämndens förfrågan har Stiftelser i Samverkan lämnat synpunkter på Utvärdering av Bokföringsnämndens regelverk för årsredovisning och koncernredovisning (K-regelverken). Du finner synpunkterna under remissvar på redovisningsgruppens sida.