Stiftelser i Samverkan har inkommit med remissvar med anledning av promemorian Komplettering av den utvidgade fåmansföretagardefinitionen

Årsrapport

Med anledning av promemoria Komplettering av den utvidgade fåmansföretagardefinitionen har Stiftelser i Samverkan inkommit med ett remissvar som du finner på redovisningsgruppens sida.