Årsredovisning i mindre företag (K2), Bokföringsnämndens allmänna råd

Remissförslag

Föreningen Stiftelser i Samverkan har i en förfrågan från Bokföringsnämnden (BFN) givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till allmänt råd Årsredovisning i mindre företag (K2). Föreningen har begränsat sina synpunkter till tillämpningen för stiftelser som omfattas av regelverket och då framför allt avkastningsstiftelser.

Remissvaret finner du här: SiS remissyttrande Årsredovisning för mindre företag (K2) 160820