Stiftelser i Samverkan höll medlemsmöte angående tillämpning av de nya skattereglerna

De nya skattereglerna för ideell sektor väcker ett antal frågor rörande stiftelsens tillämpning av reglerna. Ett antal av frågorna är relaterade till tolkningen av stiftelsens ändamål inom ramen för stiftelsens förordnande. Andra berör vad stiftelsen bör beakta vid eventuellt byte av skattestatus samt tillämpningen av Skatteverkets ställningstaganden. 

Vid mötet kommenterades och diskuterades bland annat följande

  • Tolkningen av stiftelsens ändamål
  • Behov av permutation
  • Byte av skattestatus
  • Bereppet ”allmännytta”
  • Skatteverkets ställningstaganden

Medverkade gjorde medlemmar i SiS arbetsgrupper för civilrätt och skatt samt representanter för Skatteverket.

Mer information om, och material från, medlemsmötet finner du här.