Stiftelser i Samverkan har getts möjlighet att lämna synpunkter på Promemoria om vissa skattefrågor

Remissförslag

Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) har i en förfrågan från Finansdepartementet daterad 2013-06-20 getts möjlighet att lämna synpunkter på Promemoria om vissa skattefrågor.

SiS har valt att enbart lämna synpunkter på förslaget till ändring i inkomstskattelagen 7 kap. 17 §. Svaret på förfrågan hittar du här.