Stiftelsernas skattedag 2014

Föreläsning

För andra gången anordades Stiftelsernas skattedag. Många upplever stiftelsebeskattningen som svårtillämpad och SiS belyste några av dessa frågor. Utgångspunkten var gällande lagstiftning.

Tid Tisdagen den 1 april 2014 kl. 15.00-18.00
Värd Swedbank, Stockholm