Förhandsbesked om gåva av aktier till stiftelse

Remissförslag

Skatterättsnämnden har den 12 november 2019 (dnr 87-18/D) prövat om gåva av aktier till en stiftelse genom tre alternativa förfaranden föranleder utdelningsbeskattning av givaren. Skatterättsnämnden kom fram till att givaren inte ska utdelningsbeskattas till följd av gåvan, varken med tillämpning av rättshandlingarnas verkliga innebörd eller med stöd av skatteflyktslagen. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.

Du finner förhandbeskedet i sin helhet hos Skatterättsnämnden.