Bidrag från stiftelse till aktiebolag ansågs främja allmännyttigt ändamål

Arkiv

Högsta förvaltningsdomstolen har den 2 december 2019 (mål nr 5691-18) fastställt ett förhandsbesked och funnit att en stiftelse som lämnar bidrag till ett aktiebolag som utan vinstsyfte bedriver utbildning och vetenskaplig forskning har ansetts främja ett allmännyttigt ändamål. Det bör noteras att omständigheterna i målet är speciella. Målet avser bidrag från en högskolestiftelse till ett högskoleaktiebolag. Vidare framgår av högskoleaktiebolagets bolagsordning att verksamheten inte syftar till att bereda vinst åt aktieägaren utan all vinst ska, i den mån den inte reserveras, användas för att främja bolagets verksamhet.

Här finner du avgörandet i sin helhet.