Sammanfattning av förslaget på reformerade skatteregler

Regeringen har i sin budgetproposition för 2014 fullföljt intentionerna att inkomstskattereglerna för stiftelser och andra subjekt inom den ideella sektorn ska reformeras.

De lagförslag, som riksdagen har att besluta om och som är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2014, bygger till största delen på den lagrådsremiss som regeringen avlämnade under våren 2013. De nya reglerna ska vara bättre anpassade till dagens samhälle.

Mer information
Sammanfattning
Utdrag ur budgetpropositionen
Skattegruppens sida (länkas i senare skede)