Nya ställningstaganden från Skatteverket

Skatteverket har i två ställningstaganden utvecklat sin syn på bestämmelser kring allmänna undervisningsverk samt sjukvårds- och barmhärtighetsinrättningar.

Skatteverket har i ett ställningstagande utvecklat sin syn på vad som ska omfattas av bestämmelserna om allmänna undervisningsverk. I ett annat ställningstagande har skatteverket uttryckt att sjukvårdsinrättningar, barmhärtighetsinrättningar och allmänna undervisningsverk måste bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte för att kunna bli skattegynnade. Läs mer om dessa på skattegruppens sida.