Test möte

Onsdagen den

Plats:

PROGRAMPUNKTER
Årsmöte

Donationsförordningen och forskningsfinansiering
Frågor om vad som kan vara krav från forskningsfinansiärerna på otillåtna motpresentationer från universitet och högskolor – Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Rapporten kan laddas ned från föreningens hemsida här, och här finner du årsredovisningen för 2017.

Protokoll från årsmötet finner du här Årsmöte 2018.

Anmäler dig gör du nedan.

VÄLKOMNA
Styrelsen i Föreningen Stiftelser i Samverkan

Anmälan till årsmöte 2019