Donationsförordningen och forskningsfinansiering – ny rapport från Entreprenörskapsforum

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, författad av Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet, görs en genomgång av donationsförordningens regler om motprestation och anslagsfinansiering samt presenteras förslag på hur regelverken kan förtydligas och tillämpningen bli mer likformig.

Rapporten finner du här: Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang med nutiden?