Måndagen den 9 maj 2016 kl. 17.00-19.00 ca
PLATS: PwC, Torsgatan 21, Stockholm

HANDLINGAR
Årsberättelsen och revisionsberättelsen kommer att finnas på föreningens hemsida en vecka innan mötet och dessutom vid själva årsmötet.

ANMÄLAN
Anmälan görs senast tisdagen den 3 maj till Stefan Einarsson via e-post till stefan.einarsson@hhs.se.

Om ni inte har erlagt medlemsavgift för 2016 ber vi er vänligen betala snarast till föreningens bankgiro 552-3113. OBS nytt bankgironummer.

PROGRAMPUNKTER
Årsmöte
Stefan Einarsson och Filip Wijkström presenterar sin nya bok ”Det nya svenska stiftelseväsendet”

VÄLKOMNA
Styrelsen i Föreningen Stiftelser i Samverkan