Remiss angående europeisk stiftelseform

Remissförslag

Föreningen för Stiftelser i Samverkan har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på en av europeiska kommissionen offentliggjord studie där möjligheterna att införa en europeisk stiftelseform diskuteras.

Remisssvaret finner du här.