Kallelse till årsmöte

Föreningen Stiftelser i Samverkan håller årsmöte onsdagen den 21 april klockan 17.00-19.00.

PLATS: Ernst & Young, Jakobsbergsgatan 24, Stockholm

Årsberättelsen och revisionsberättelsen kommer att finnas på föreningens hemsida en vecka innan mötet (www.stiftelserisamverkan.se) och dessutom vid själva årsmötet.

Fullständig kallelse finner du här.