Medlemsmöte i Stockholm 21 mars

Torsdagen den 21 mars klockan 14.00 – 17.00

Plats: Grant Thornton, Sveavägen 20, Stockholm

PROGRAMPUNKTER

Vid mötet kommer bland annat följande aktuella frågor på stiftelseområdet att beröras.

 • Styrdokument för en stiftelse – tillämpning
 • Civilrätt
  – redogörelse kring HFD- domen ”om vägran att registrera en stiftelse” – konsekvenser?
 • Skatt
  – förslag på ny bolagsskatt och nya regler kring arbetsgivardeklaration
  – nytt ställningstagande för fullföljdskravet
  – bidrag till aktiebolag – allmännyttigt?
 • Redovisning
  – försäljning av fastighet
  – distributionsersättning, kurtage och förvaltningsarvode
 • Europeisk utblick
 • STRUT
  – Styr- och resursutredningen överlämnad till regeringen
  – Styrning och finansiering av de svenska lärosätena

Från Stiftelser i Samverkans arbetsgrupper medverkar bland annat Göran Blomqvist,
Lynda Ondrasek Olofsson, Ingmarie Severien, Stefan Einarsson och Kerstin Fagerberg

Anmälningsmöjligheten till mötet är nu stängd.

VÄLKOMNA
Styrelsen i Föreningen Stiftelser i Samverkan