Medlemsmöte i Göteborg den 14 mars

Torsdagen den 14 mars 2019 kl. 15.00 – 18.00.

Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg

PROGRAMPUNKTER

Vid mötet avhandlades bland annat följande aktuella frågor på stiftelseområdet.

 • Styrdokument för en stiftelse – tillämpning
 • Civilrätt
  – redogörelse kring HFD- domen ”om vägran att registrera en stiftelse” – konsekvenser?
 • Skatt
  – förslag på ny bolagsskatt och nya regler kring arbetsgivardeklaration
  – nytt ställningstagande för fullföljdskravet
  – bidrag till aktiebolag – allmännyttigt?
 • Redovisning
  – försäljning av fastighet
  – distributionsersättning, kurtage och förvaltningsarvode
 • Europeisk utblick
 • STRUT
  – Styr- och resursutredningen överlämnad till regeringen
  – Styrning och finansiering av de svenska lärosätena

Från Stiftelser i Samverkans arbetsgrupper medverkade bland annat Göran Blomqvist,
Lynda Ondrasek Olofsson, Brita Löfgren Lewin, Stefan Einarsson och Kerstin Fagerberg.