Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond – Stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning

Förslaget till en jubileumsfond kom ursprungligen från Per-Edvin Sköld, Riksbankens ordförande 1957-1964, som ville uppmärksamma och högtidlighålla Riksbankens 300-årsjubileum år 1968. I förslaget som...
Bli medlem i föreningen

Den samlade kraften och mötesplatsen för svenska stiftelser. Välkommen att bli medlem!

Föreningen Stiftelser i Samverkan, SiS, är en samlande kraft för det svenska stiftelseväsendet. En sådan kraft behövs t.ex. i lagstiftningssammanhang och numera även ur...