Nordic Foundation Network Meeting 2017 in Copenhagen

The Nordic Network Meeting 2017 will be held the 26th to the 27th of October in Copenhagen. The theme: The Nordic welfare states form a unique...

Medlemsmöte

Föreningen håller medlemsmöte TORSDAGEN den 13 November 2008 kl 17.00 i HQ Banks lokaler på Norrlandsgatan 15 (Salénhuset). PROGRAMPUNKTER 1. Richard Arvidsson, Kerstin Fagerberg och Henning Isoz...
Remissförslag

Remiss angående europeisk stiftelseform

Föreningen för Stiftelser i Samverkan har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på en av europeiska kommissionen offentliggjord studie där möjligheterna att införa en...
Remissförslag

Prövningstillstånd avseende fråga om jäv samt entledigande av styrelseledamöter

HFD PT Ö 3574/18. Prövningstillståndet avser fråga om jäv samt entledigande av styrelseledamöter.
Årsmöte

Stiftelser i Samverkan och Skatteverket anordnade Stiftelsernas skattedag 

För första gången anordades Stiftelsernas skattedag i samverkan mellan Stiftelser i Samverkan och Skatteverket. Många upplever stiftelsebeskattningen som svårtillämpad. Tillsammans tog vi upp några...

Årsberättelse 2012

Årsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelser i Samverkan finns nu på föreningens hemsida. Läs mer.

Diverse skattenotiser

På skattegruppens sida finner du notiser om sänkt inkomstskattesats, nya regler om ränteavdragsbegränsningar, deklarationstidpunkter samt moms och arbetsgivaravgift.

Stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet

FARs policygrupp i redovisning har publicerat ett uttalande avseende upprättande av årsredovisning/årsbokslut i stiftelser med gemensamt placerad förmögenhet. Uttalandet fastställer att respektive stiftelse ska upprätta...
Föreläsning

Forskning och forskningsfinansiering sett från en stiftelses perspektiv

Stiftelser i Samverkan höll ett välbesökt medlemsmöte den 15 september 2011 på temat forskning och forskningsfinansiering sett från en stiftelses perspektiv Programpunkter Aktuell forskningspolitik — från...
Remissförslag

Yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss Vissa frågor i stiftelselagen

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt vid Justitedepartementet har berett Föreningen Stiftelser i Samverkan möjlighet att inkomma med yttrande över promemorian med utkast till lagrådsremiss...