Årsmöte 2016

Måndagen den 9 maj 2016 kl. 17.00-19.00 ca PLATS: PwC, Torsgatan 21, Stockholm HANDLINGAR Årsberättelsen och revisionsberättelsen kommer att finnas på föreningens hemsida en vecka innan mötet...

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fastställt förhandsbesked bekräftat att ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har rätt till avdrag...
Årsrapport

Årsberättelse och revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelser i Samverkan finns nu på föreningens hemsida. Du finner den här.

Årsmöte 2015

Datum: 25 maj 2015 Tid: 17.00 Plats: Grant Thornton, Stockholm Protokoll
Länsstyrelserna

Länsstyrelsen ändrar praxis avseende förhandsbesked

Länsstyrelsen i Stockholms län ändrar sin praxis vad gäller möjligheten att få förhandsbesked. Se närmare Länsstyrelsens hemsida. Uppdaterad information om förhandsbesked har lagts ut på...
Synpunkter

Allmänt råd K2 Årsbokslut

Föreningen Stiftelser i Samverkan har lämnat synpunkter på förslaget till allmänt råd K2 Årsbokslut. Synpunkterna finner du här.
Årsrapport

Årsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelser i Samverkan 2014

Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelser i Samverkan finns nu på föreningens hemsida. Du hittar den här.

Nytt ställningstagande från Skatteverket angående behövande i ekonomisk mening

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande angående behövande i ekonomisk mening vid social hjälpverksamhet och hjälpverksamhet bland behövande – schablonmässig bedömning.   Ställningstagandet kan...

Sammanfattning av förslaget på reformerade skatteregler

Regeringen har i sin budgetproposition för 2014 fullföljt intentionerna att inkomstskattereglerna för stiftelser och andra subjekt inom den ideella sektorn ska reformeras. De lagförslag,...
Investeringar

Hållbara investeringar 2015

Stiftelser i Samverkan bjöd in till ett välbesökt medlemsmöte vid vilket Åke Iverfeldt, VD för MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, diskuterade frågor kring...