Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett fastställt förhandsbesked bekräftat att ett bolag som bedriver kapitalförvaltning med inriktning mot hälso- och sjukvårdsområdet har rätt till avdrag...
Länsstyrelserna

Länsstyrelsen ändrar praxis avseende förhandsbesked

Länsstyrelsen i Stockholms län ändrar sin praxis vad gäller möjligheten att få förhandsbesked. Se närmare Länsstyrelsens hemsida. Uppdaterad information om förhandsbesked har lagts ut på...