Årsmöte i Stockholm tisdagen den 14 maj 2019

Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 17.00–19.00 ca

Plats: PwC, Hörsalen, Torsgatan 21, Stockholm

Handlingar

Förslag till dagordning för mötet finner du här: Kallelse till årsmöte i Föreningen Stiftelser i Samverkan 2019.

Årsberättelsen och revisionsberättelsen kommer att finnas på föreningens hemsida en vecka innan mötet och dessutom vid själva årsmötet.

Programpunkter

Årsmöte

Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt
Anders Johnson, författare och näringslivsforskare

Föreningen Stiftelser i Samverkan 30 år

Mingel

Anmälan

Anmälan till årsmöte 2019