Kallelse till ordinarie föreningsmöte i Stiftelser i Samverkan tisdagen den 28 maj

Föreläsning

Medlemmarna i Föreningen Stiftelser i Samverkan (SiS) kallas härmed till ordinarie föreningsmöte den 28 maj 2024.

Tid och plats

Tisdagen den 28 maj kl. 15.00-16.00 cirka.

Föreningsmötet genomförs i hybridform och medlem har möjlighet att delta fysiskt på plats eller via videolänk.

Vid fysiskt deltagande vid föreningsmötet är adressen SEB, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm. Länk till deltagande via videolänk kommer att skickas ut innan föreningsmötet.

Handlingar

Verksamhetsberättelse och Årsbokslut

Revisionsberättelse 2023

Anmälan till årsmötet

Anmälan till årsmöte i Stockholm 2024
Kommer du till mötet i Stockholm eller vill du delta digitalt?