Årsmöte 2019

Föreläsning

Tisdagen den 14 maj 2019 kl. 17.00–19.00 ca

Plats: PwC, Torsgatan 21, Stockholm

PROGRAMPUNKTER

Årsmöte

Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt
Anders Johnson, författare och näringslivsforskare

Föreningen Stiftelser i Samverkan 30 år

Mingel

Årsberättelse för 2018 finner du här.

Protokoll från årsmötet finner du här.